Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dokumenty

Czcionka:

 

Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi

§ 1

1.Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a)   okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

4.  Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują  zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Czytelnik zobowiązany   jest   informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

6. W   wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania telefonu komórkowego.

§ 2

1.Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 10 książek.

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

3.  Biblioteka   może   przesunąć   termin   zwrotu wypożyczonej   książki, jeżeli  nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4.   Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki, które są aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

5.  W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z  najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana książka.

6. Dzieci do lat 13 mogą wypożyczać książki dla dorosłych tylko za zgodą opiekunów.

7. Wybrane  książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu  też  zwraca wypożyczone książki.
 
§ 3

1.  Biblioteka   na   prośbę   czytelnika   udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 4

1. Czytelnik jest obowiązany do   szanowania książek,  powinien też zwrócić uwagę na stan książki   przed   jej  wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub  zniszczenia książki odpowiada materialnie czytelnik.   Wysokość   odszkodowania   ustala dyrektor biblioteki, 
w zależności od   aktualnej   wartości książki na rynku  i stopnia  jej uszkodzenia. Czytelnik   może, za zgodą bibliotekarza, zamiast zagubionej lub zniszczonej  książki   dostarczyć   inną   nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki

§ 5

1. Za   przetrzymywanie  książek ponad termin określony  w   §2   ust.2  biblioteka  może odmówić dalszego korzystania  ze swoich zbiorów.

2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu  książki, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6

Czytelnik  nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,
a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez:
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi dnia
4.01.2016r.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny