Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia Biblioteki

Czcionka:

Gromadzka Biblioteka Publiczna w Wojciechowie została zorganizowana na wniosek Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojciechowie z dniem 1.03.1957 r. Kierowniczką Gromadzkiej Biblioteki została p.Soboń Genowefa zam. w Jastrzebi. Biblioteka mieściła się w lokalu prywatnym. W zwiążku ze zorganizowaniem biblioteki zostało przydzielone 200 książek z Powiatowej Biblioteki, a ponadto do biblioteki przydzielono trzy punkty biblioteczne tj. punkt w Wólce Lesiowskiej, Woli Owadowskiej i
w Jastrzebi, które to punkty do tej pory należały do Gromadzkiej Biblioteki w Lesiowie. Oprócz książek Powiatowa Biblioteka zaopatrzyła nowopowstałą bibliotekę w dwa regały, oraz skrzynki katalogowe i skrzynki na kartki.Następnie przychodziły książki, co kwartał.
Na koniec 1957 r. biblioteka liczyła już 697 tomów i zapisanych 99 czytelników. W roku 1959 w każdym sołectwie znajdował się punkt biblioteczny, a biblioteka wraz z punktami liczyła 155 czytelników.
Rok 1963 rozpoczął się wielkimi zmianami, a mianowicie dotychczasowy kierownik biblioteki pani Genowefa Soboń w związku z utworzeniem etatu w bibliotece w Jastrzębi odeszła z tej placówki do biblioteki gromadzkiej w sąsiednim Lesiowie, gdzie również dotychczas prowadziła bibliotekę. Kierownictwo biblioteki objął Stanisław Zieliński, pochodzący z sąsiedniego Kozłowa. Zmieniono również lokal biblioteczny, Biblioteka została przeniesiona z Wojciechowa do Jastrzebi do prywatnego lokalu do mieszkania pana Stanisława Drapały.
W funkcjonowaniu biblioteki wielkie znaczenie miało otwieranie biblioteki w niedziele w godzinach 10:00 do 14:00. Ludzie idacy do kościoła zostawiali tu książki, by pobrać nowe w drodze powrotnej. Mroźna zima sprawiała, że do ogrzanego lokalu biblioteki schodzili się miejscowi obywatele: jedni z ciekawości i tym samym również ogrzania się, a inni zaś przychodzili po miłą lekturę.W związku z tym biblioteka była etapem na trasie z domu do kościoła, sklepu, przystanku PKS, Prezydium, Rady Gromadzkiej czy poczty.
Gromadzka Biblioteka Publiczna w Jastrzębi zakończyła roczną działalność następującymi wymiarami liczbowymi. Książek w ciągu roku przybyło 507, w tym 16 rocznikówczasopism bibliotekarskich i ogólnych. Tak, więc księgozbiór wynosił 2470 tomów, z czego 398 tomów znajdowało się w punktach bibliotecznych. Dzieląc księgozbiór otrzymano 554 książek dla dzieci i młodzieży, 1060 literatury pięknej dla dorosłych, 840 książek w dziale literatury popularno-naukowej, historycznej i technicznej, rolniczej, medycznej itd. Biblioteka była otwarta dla czytelników 166 dni, a czytelników było 393 tj.o 127 więcej niż w ubiegłym roku. Rok 1964 tak jak poprzedni rok zaczął się od zmian w personelu Biblioteki.  Były kierownik Stanisław Zielinski przeszedł do biblioteki w Lesiowie, a pani Genowefa Soboń przyjęła po rocznej przerwie pracę w bibliotece w Jastrzębi. Jednak jej praca nietrwa zbyt długo bowiem 21-22 września Gromadzka Biblioteka Publiczna w Jastrzębi zostaje przekazana przez panią Genowefę Soboń panu Stanisławowi Janiec w obecności ins. Biblioteki Powszechnej Eweliny Idzikowskiej i przedstawiciela Gromadzkiej Rady Narodowej. Lokal Biblioteki  Gromadzkiej w dalszym ciągu znajdował się w mieszkaniu p.Stanisława Drapały.
Dnia 1.08.1966 została dokonana zmiana kierownika biblioteki. Gromadzka Biblioteka Publiczna w Jastrzebi została przekazana przez p. Edwarda Koleję pani Krystynie Dreli.
W 1968 r.Gromadzka Biblioteka Publiczna w Jastrzębi została przeniesiona do budynku  Gromadzkiej Rady Narodowej. Mimo iż był to stary drewniany barak, ale wewnatrz był otynkowany i w miarę widny. Ponadto miał większy metraż-biblioteka zajmowała dwa pomieszczenia z których w jednym urządzono czytelnię.
W 1969r. biblioteka została przeniesiona do lokalu państwowego, bo oto ponownie władze gromadzkie przeniosły biblioteke do lokalu prywatnego do państwa Kapustów. I znów warunki były „opłakane” w jednym ciasnym pomieszczeniu z wyjściem prosto na dwór. Była ciasnota i zimnica bo zwykła kuchnia nie była w stanie ogrzać pomieszczenia. Niemniej jednak p.Krystyna Drela robiła wszystko aby czytelnictwo rozwijać, mimo tak ciężkich warunków. W 1969r na terenie gminy Jastrzębia było wielu zacnych ludzi-przyjaciół książki.Na wyróżnienie zasługuje pan Kapusta Józef zam. w Jastrzebi-posiadający kilkuset-tomową biblioteczkę. Jak również Kazimierz Mróz też zamieszkały w Jastrzębi-serdeczny przyjaciel biblioteki, który to wraz z żoną p. Marią służyli pomocą i radą. Pan Kazimierz Mróz cieszył się wielkim szcunkiem wśród ludzi okolicznych wiosek
W maju 1974 r. Biblioteka ponownie została przeniesiona, tym razem z całym dobytkiem do Wojciechowa. Co prawda uzyskała dwa dosyć duże lokale, ale na uboczu, z daleka od wszystkich instytucji i ośrodków. Kierowniczka biblioteki interweniowała do władz powiatowych ,w obawie o czytelnicwo jednakże interwencja ta zakończyła się fiaskiem.
Po reorganizacji, jaka miała miejsce w bibliotekach Gminna Biblioteka miała pod opieką cztery filie biblioteczne i 14 punktów bibliotecznych. Do pomocy w macierzystej bibliotece oddelegowano Krystyne Sygocką z filii w Mąkosach Starych, która to trzy razy w tygodniu dojeżdzała do biblioteki. W 1975r. w październiku kierownik biblioteki Krystyna Drela ze względów prywatnych zdała bibliotekę Krystynie Sygockiej, która została kierownikiem a na jej miejsce przyszła Anna Sałek pracownik tamtejszego Urzędu Gminy. Biblioteka nadal znajdowała się w Wojciechowie, gdzie warunki były trudne. Jednak bibliotekarki miały nadzieję, że biblioteka zostanie przeniesiona do rodowej Jastrzebi, ponieważ ośrodek zdrowia miał być przeniesiony do innego lokalu. Stwierdzono, że pomieszczenia te nie nadają się do użytku - „ale lepszy barak wśród ludzi, niż willa na uboczu”. Tak, więc po wielkim trudzie z całym dobytkiem biblioteka została przeniesiona do Jastrzębi, gdzie zajęła dwa pomieszczenia. Po dwóch miesiącach czytelnictwo dużo wzrosło, w dalszym ciągu najserdeczniejszymi przyjaciółmi biblioteki byli państwo Mrozowie, którzy podtrzymywali na duchu w trudnych sytuacjach i oni najbardziej pragnęli, aby biblioteka była w ich sąsiedztwie.
1 sierpnia 1976 r.została dokonana zmiana pracownika biblioteki z Anny Sałek na Marylę Kowalczyk, a od 1 pażdziernika 1977 następuje zmiana pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej. Na miejsce Maryli Kowalczyk zatrudniono Marię Wożniak, byłą kierowniczkę Biblioteki w Lesiowie.
W roku 1981 Biblioteka w Jastrzębi zajmowała się 3 pomieszczeniami w prywatnym budynku pana Staniasława Kapusty. Jedno z pomieszceń to czytelnia z 20 miejscami.
23 kwietnia 2001 roku nastąpiła zmian lokalu jednej z filii GBP w Jastrzebi w Mąkosach Starych. Cały księgozbiór został przeniesiony do budynku miejscowej szkoły. Biblioteka zajmowała jedno pomieszczenie i tak zostało do tej pory. Zaś w 2002 roku filie biblioteczną w Bartodziejach przeniesiono do lokalu Szkoły Podstawowej. W 2002 roku Biblioteka ważną rolę odgrywała dla osób z dysfunkcjami, min.podawała książki drukowane dużą czcionką przez dzieci i wnuków dla osób starszych, udzielała informacji w miarę zaistniałych potrzeb (bibliografie znanych i nieznanych postaci, miejscowości regionalnych), gromadziła księgozbiór o Unii Europejskiej i udostępniała czytelnikom. W 2004 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi zajmowała pomieszczenie należące do Urzędu Gminy o pow. 46 m2. Dwie filie biblioteczne zajmowały pomieszczenia w Szkołach Podstawowych,tj. Filia Biblioteczna Bartodzieje i Filia Biblioteczna Mąkosy Stare. Filia Biblioteczna w Lesiowie zajmowała pomieszczenie po byłym Urzędzie Gminy w Lesiowie. Dnia 31.XII.2015 r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi Krystyna Sygocka odeszła na emeryturę. Na jej miejsce została powołana Małgorzata Skwarek-dotychczasowa bibliotekarka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Biblioteka powiekszyła swoją powierchnię do 125 m2, nadal znajduje się w tym samym miejscu nad przychodnią. Filia w Lesiowie zmieniła lokal na prywatne mieszkanie, ponieważ lokal po byłym Urzędzie już był w stanie niedopuszczalnym do użytkowania. W 2016r. po raz pierwszy zostały zorganizowane zajęcia wakacyjne dla dzieci, spotkania autorskie, przedstawienia teatralne, Noc bibliotek, wszystkie te działania były skierowane do najmłodszych czytelników by ich zaangażować do korzystania z biblioteki. Pod koniec ubiegłego roku zostały zakupione meble: regały na ksiązki oraz stolik z krzesełkami by utworzyć pomieszczenie dla dzieci i młodzieży.  Czytelnictwo wśród najmłodszych zdecydowanie wzrosło. Zakup nowości wydawniczych, zmiana godzin otwarcia biblioteki - 2 dni do godziny 18.00, organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i dorosłych spowodowały większe zainteresowanie czytelników biblioteką i księgozbiorem.
Na koniec 2015 roku liczba czytelników w Bibliotece w Jastrzębi wynosiła 286 ( w tym czytelników do15 r.ż. - 83) a wypożyczeń zbiorów 4910 wol.( w tym dla dzieci i młodzieży 1073). Na koniec 2016 roku liczba wzrosła do 396 czytelników (w tym czytelników do 15 r.ż. -113) wypożyczeń było 6379 wol. w tym dla dzieci 1521. Pod koniec października 2017 liczba czytelników wynosiła 395(w tym do 15 r.ź. 124 ) wypożyczeń było 6414 wol. (w tym dla dzieci 1593).

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny