Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs "Czy znasz życie i mowę swych przodków? zapytaj babcię zapytaj dziadka"

Utworzono dnia 09.09.2020
Czcionka:

 

 

 

Czy znasz życie i mowę swych przodków – zapytaj babcię, zapytaj dziadka!

REGULAMIN KONKURSU

 

I. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie Konkursu (zwanego dalej: „Regulamin”) oznaczają:

1. Organizator Konkursu (zwany dalej: „Organizator”) – Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi, Jastrzębia 119 26-631 Jastrzębia

2. Autor Konkursu i opiekun merytoryczny - Marian Kwiecień

3. Konkurs - konkurs pod nazwą: „Czy znasz życie i mowę swych przodków - zapytaj babcię, zapytaj dziadka!”

4. Uczestnik - osoba fizyczna, spełniająca warunki udziału w Konkursie, która dokonała prawidłowego zgłoszenia do Konkursu i przesłała Organizatorowi wypełnioną Kartę Odpowiedzi.

5. Komisja Konkursowa - komisja powołana przez Organizatora w celu dokonania oceny złożonych Kart Odpowiedzi, składająca się, z co najmniej trzech osób, tj., przedstawicieli Organizatora i opiekuna merytorycznego, będącego jednocześnie przewodniczącym Komisji Konkursowej.

 

II. ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Celem Konkursu jest przywołanie wspomnień dla mieszkańców starszego pokolenia wywodzących się ze wsi,
a dla pokolenia młodszego - możliwość poznania przeszłości swoich przodków.

2. Udział w Konkursie może wziąć każdy uczeń z terenu Gminy Jastrzębia.

3. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać jedna osoba, natomiast prace nad udzieleniem odpowiedzi na pytania zawarte w Karcie Odpowiedzi mogą mieć charakter zespołowy.

4. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą przekazania wypełnionej Karty Odpowiedzi Organizatorowi osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej / elektronicznej.

5. Karty Odpowiedzi, są dostępne w siedzibie Organizatora: Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi, Jastrzębia 119, 26-631 Jastrzębia

6. Wypełnione Karty Odpowiedzi można składać w wersji papierowej w siedzibie Organizatora: Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi, bądź przesłać pocztą tradycyjną na wskazany powyżej adres. Dopuszcza się też złożenie wypełnionej Karty Odpowiedzi w formie skanu na adres e-mail: gbpjastrzebia@interia.pl

7. Termin składania wypełnionych Kart Odpowiedzi mija w dniu 30 listopada 2020 roku. W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do siedziby Organizatora.

 

III. TERMINY

1. Czas trwania Konkursu: od 1 września do 30 listopada 2020 roku.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników oraz przekazanie nagród i dyplomów nastąpi do dnia 20 grudnia 2020 roku.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu.

4. Informacje o rozstrzygnięciu Konkursu wraz z terminem odbioru nagród i dyplomów zostaną przekazane każdemu Uczestnikowi indywidualnie.

IV OCENA PRAC I NAGRODY

1. Złożone Karty Odpowiedzi będą oceniane przez Komisję powołaną przez Organizatora.

2. Komisja dokona oceny Kart Odpowiedzi pod względem prawidłowości odpowiedzi udzielonych na zadane pytania.

3. Zostaną przyznane I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.

4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie trwania Konkursu bez podania przyczyny. Zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłoszony Konkurs.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie Kart Odpowiedzi spowodowane problemami technicznymi nieleżącymi po stronie Organizatora.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 35

W poprzednim tygodniu: 41

W tym miesiącu: 155

W poprzednim miesiącu: 179

Wszystkich: 5951