Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

XXXIV Mały Konkurs Recytatorski

Utworzono dnia 03.02.2017
Czcionka:

 

 

Szanowni Państwo!

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi zaprasza do udziału w XXXIV Małym Konkursie Recytatorskim odbywającym się pod Patronatem i przy wsparciu: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatu Radomskiego, Samorządu Miasta Radomia, Wójta Gminy Jastrzębia.

Eliminacje środowiskowe odbędą się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastrzębi dnia
10 marca 2017r. od godz. 10.00,


Regulamin konkursu nie ulega zmianom. Każdy recytator przygotowuje dwa wiersze poetów polskich, których prezentacja nie może trwać dłużej niż sześć minut.

Ze względów organizacyjnych i możliwości odbiorczych uczestników, każda szkoła
do eliminacji środowiskowych może zgłosić maksymalnie po 5 recytatorów.

 

Warunkiem uczestnictwa jest czytelne wypełnienie (LITERY DRUKOWANE) karty zgłoszenia, oddzielnej dla każdego recytatora.


Wzór karty zgłoszenia i regulamin można uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Jastrzębi lub pobrać ze strony internetowej.

Mały Konkurs Recytatorski odbywa się w ramach 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. Współorganizatorami są: Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Radomiu, domy
i ośrodki kultury oraz placówki oświatowe ziemi radomskiej.

Myślą przewodnią Konkursu jest rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa
i zapoznanie go z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej.

Finał Laureatów Małego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się w kwietniu
w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr”, Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5.


 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

REGULAMIN

XXXIV  MAŁEGO  KONKURSU  RECYTATORSKIEGO

                                     R A D O M   2017                                     

 

Organizator:                 -  Towarzystwo Kultury Teatralnej

                                          „Ziemia   Radomska” w   Radomiu   

    we współpracy z MOK „Amfiteatr”

Współorganizatorzy:    -   Kuratorium Oświaty w Warszawie -

                                                   Delegatura w Radomiu

-   domy i ośrodki kultury oraz placówki

                                                   oświatowe ziemi radomskiej

         Pod patronatem                                                                                      i przy wsparciu:            -  Urzędu Marszałkowskiego Województwa

                                                   Mazowieckiego

-   Starostwa Powiatu  Radomskiego

-   Samorządu Miasta Radomia                          
- starostów i burmistrzów w okręgu   radomskim

        

Mały Konkurs Recytatorski odbywa się w ramach 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. Myślą przewodnią Konkursu jest rozbudzanie wrażliwości dzieci i młodzieży na kulturę słowa  i zapoznanie ich z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej.

 

        

                                              

                                                -2 -

 

Założenia organizacyjne

1/     Konkurs jest imprezą otwartą.

2/     W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat:  

-         w kategorii wiekowej   5 -  6 lat   /przedszkola i klasy „O”/,

-        w kategorii wiekowej   7 – 11 lat   /klasy I – IV/,

-        w kategorii wiekowej  12 – 13 lat   /klasy V – VI/,

-        w kategorii wiekowej  14 – 16 lat   /gimnazja/

         reprezentujące przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i placówki    kulturalne.

3/     Konkurs prowadzony jest w drodze trzystopniowych przeglądów:

         a/     środowiskowych  /w przedszkolach, szkołach i placówkach kulturalnych/,

         b/     miejskich  /powiatowych/  oraz  dzielnicowych  /Radom/                            w  placówkach kulturalnych,

         c/      rejonowych w Radomiu.

4/     Każdy uczestnik na każdym etapie Konkursu recytuje  2 wiersze poetów polskich /w całości lub fragmentach/.                                                                Czas wykonania nie może przekroczyć  6 minut.

5/     Terminy przeglądów:

a/     środowiskowych – ustala komisja placówki oświatowej lub kulturalnej,
 b/    miejskich - powiatowych  i dzielnicowych                                               /zgodnie z załączonym terminarzem/,
c/      rejonowych – kwiecień 2016 r.,  MOK „Amfiteatr” w Radomiu.

                                                        

                                            - 3 -
6/     Kryteria oceny:

a/     dobór repertuaru – odpowiedni do możliwości wykonawczych uczestnika Konkursu,  wartości artystyczne utworów,

         b/     interpretacja utworów,

         c/      kultura  słowa,

         d/     ogólny wyraz artystyczny.

7/     Przeglądy ocenia:

a/     środowiskowe – komisja powołana  przez TKT „Ziemia Radomska” /w porozumieniu  z dyrektorami placówek/  lub przez dyrektora placówki kulturalnej czy oświatowej,

         b/     miejskie /powiatowe/  -  komisja powołana przez TKT „ZR”,

         c/      rejonowy – komisja powołana przez TKT „ZR” w Radomiu.

8/     Z przeglądów środowiskowych do eliminacji miejskich  /powiatowych/, a także dzielnicowych  w Radomiu   można   zakwalifikować maksymalnie:

         a/     1.  recytatora  /przedszkola/,

         b/     2.  recytatorów   /szkoły podstawowe/,

         c/      2. recytatorów  /gimnazja/.

9/     Do eliminacji rejonowych z przeglądów powiatowych oraz miejskich w Radomiu  można zakwalifikować:

         a/     trzech  recytatorów ze szkół podstawowych i gimnazjów,

         b/     jednego  recytatora w wieku 5 - 6 lat,

         c/      wyjątek  stanowi miasto Radom – 20 recytatorów.

10/   Decyzja komisji artystycznej jest ostateczna.

11/   Laureaci przeglądu rejonowego otrzymują dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez organizatorów, natomiast przejazd zapewniają instytucje delegujące.
 

 

 

 

 

…………………………………………….

Pieczęć instytucji delegującej

 

                                                                               KARTA UCZESTNIKA

                                    MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 

Powiat ............................................                        Miejscowość ………………………………………..

 

Po zapoznaniu się z regulaminem Małego Konkursu Recytatorskiego zgłaszam swój udział

w turnieju recytatorskim:

 

1.      Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………………………………………………

 

2.      Adres /z kodem i telefonem/ ……………………………………………………………………………………….

 

3.      Instytucja /szkoła, instytucja kultury/ ………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.      Kategoria wiekowa /klasa/ ………………………………………………………………………………………….

 

5.      Utwory przygotowane na Konkurs /proszę podać imię i nazwisko autora, tytuł i czas trwania prezentacji/:  

A.     ……………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

B.      …………………………………………………………………………………………………………………………….…

6.      Informacja o uczestnictwie w konkursach recytatorskich ……………………………………………..

7.      Imię i nazwisko opiekuna /nauczyciela, instruktora/ ……………………………………………………

 

…………………………………………………………..                        ………………………………………………..

Miejscowość  i  data                                                                                      podpis

 

Decyzje sądów konkursowych

 

……………………………………………………………….                          …………………………………………………

Środowiskowego …………………………………..                           ………………………………………………..

Gminnego /miejskiego/ …………………………                           ………………………………………………..

Powiatowego ………………………………………..                           ………………………………………………..

Koncertu Laureatów ……………………………..                           ………………………………………………..

 

                                  

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 13

W poprzednim tygodniu: 14

W tym miesiącu: 45

W poprzednim miesiącu: 56

Wszystkich: 1656